RINTIS e-SARANA

Bermula 10 April hingga 24 April 2014.  bagi memberi peluang kepada sekolah yang belum mengisi data kehadiran:-
1.Hari Pendaftaran
2.Hari Penetapan Target
3.Soal Selidik Sarana Ibu Bapa dan
4.Soal Selidik Sarana Sekolah.

Mohon pihak tuan untuk hanya membuka pengisian data kehadiran ibu bapa ke dalam aktiviti:-
1.Hari Pendaftaran (Tingkatan 1, Peralihan, dan Tahun 1 sahaja)
2. Hari Penentapan Target ( untuk Tingkatan 5 dan Tahun 6 sahaja )
 
Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan menjalankan rintis sistem e-Sarana ke semua sekolah di negeri SELANGOR, JOHOR dan SABAH.


JADUAL PELUASAN E-SARANA

INISIATIF PELUASAN PELAKSANAAN PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI TAHUN 2014
PENGISIAN DATA E-SARANA
             
BIL ZON SR SM JUMLAH TARIKH CATATAN
  ZON RINTIS
1 SABAH 1071 219 1290 8/4 -20/4/2014
Pengisian Data : 2 Aktiviti : Hari Pendaftaran dan Hari Penetapan Target serta Soal Selidik Sarana Ibu Bapa dan Soal Selidik Sarana Sekolah
2 JOHOR 903 271 1174
3 SELANGOR 653 275 928
        3392    
  ZON A
1 KEDAH 543 185 728 28/4 - 11/5/2014
Pengisian Data : 4 Aktiviti : Hari Pendaftaran, Hari Penetapan Target, Mesyuarat Agung PIBG, Hari Pelaporan, Soal Selidik Sarana Ibu Bapa dan Soal Selidik Sarana Sekolah
2 KELANTAN 418 173 591
3 NEGERI SEMBILAN 348 121 469
4 KUALA LUMPUR 200 101 301
5 PUTRAJAYA 13 11 24
  BIL SEKOLAH 2113    
  ZON B
6 PERAK 852 245 1097 12/5 - 25/5/2014
Pengisian Data : 4 Aktiviti : Hari Pendaftaran, Hari Penetapan Target, Mesyuarat Agung PIBG, Hari Pelaporan, Soal Selidik Sarana Ibu Bapa dan Soal Selidik Sarana Sekolah
7 PAHANG 537 194 731
8 PERLIS 74 29 103
9 MELAKA 236 77 313
10 LABUAN 17 10 27
  BIL SEKOLAH 2271    
  ZON C
11 SARAWAK 1265 186 1451 16/6 - 29/6/2014
Pengisian Data : 4 Aktiviti : Hari Pendaftaran, Hari Penetapan Target, Mesyuarat Agung PIBG, Hari Pelaporan, Soal Selidik Sarana Ibu Bapa dan Soal Selidik Sarana Sekolah
12 TERENGGANU 351 143 494
13 PULAU PINANG 271 127 398
  BIL SEKOLAH 2343    
  ZON D
14 SABAH 1071 219 1290 30/6 - 13/7/2014
Negeri Rintis                                                                          Pengisian Data : 2 Aktiviti : Mesyuarat Agung PIBG dan Hari Pelaporan serta Soal Selidik Sarana Ibu Bapa dan Soal Selidik Sarana Sekolah
15 JOHOR 903 271 1174
16 SELANGOR 653 275 928
  BIL SEKOLAH 3392    
             
  Jumlah Sekolah Rintis :     3392    
  Jumlah Keseluruhan Sekolah :     10119